Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för att kunna nå rätt person i just ditt ärende.
Mailadresser och telefonnummer kommer löpande att uppdateras eftersom vi fortfarande väntar på att dessa delar ska gå igång.

Post- & besöksadress:

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Tistelgatan 6
253 75 Helsingborg

Organisationsnummer:

222000-3087

Momsreg. nr:

SE222000308701

Vi innehar inte F-skatt, läs varför här.

Förbundet


Receptionen Bårslöv
Mats Jönsson
Kundmottagare
010-219 00 00

Växel, Reception, Vägledning, Övergripande förbundsfrågor

Förbundsledning


Christer Ängehov
Förbundsdirektör/räddningschef
christer.angehov@rsnv.se

010-219 01 00

Organisation, ansvar, Lagen om skydd mot olyckor, chef, ledarskap, framtid, vision, utveckling

Utbildningsavdelningen RSNV


Utbildningsavdelningen RSNV

externutbildning@rsnv.se

Stödord

SBA, systematiskt brandskyddsarbete, heta arbeten, HLR, hjärt-lungräddning, skolutbildning, räddningsgymnasiet, sjöfart, kemutbildning

Förebyggandeavdelningen


Johan Lindström
Tf. Avdelningschef

johan.lindstrom@rsnv.se 
010-219 01 51

Anna Brand
Brandingenjör
anna.brand@rsnv.se
010-219 01 52

Jan Lundström
Brandinspektör
jan.lundstrom@rsnv.se
010-219 01 14

Johan Hedin
Brandingenjör
johan.hedin@rsnv.se
010-219 01 21

Emma Bäckman
Brandingenjör
emma.backman@rsnv.se
010-219 02 45

Jonas Hellsten
Brandingenjör
jonas.hellsten@rsnv.se
010-219 01 06

Johan Lindström
Brandingenjör
johan.lindstrom@rsnv.se
010-219 01 51

Christopher Hoff
Brandinspektör
christopher.hoff@rsnv.se
010-219 01 23

Jonas Karlsson
Brandingenjör
jonas.karlsson@rsnv.se
010-219 01 07

Christer Johansson
Brandinspektör
christer.johansson@rsnv.se
010-219 01 11

Tommy Rydén
Brandinspektör
tommy.ryden@rsnv.se
010-219 01 15

Johan Lindström
Tf. Avdelningschef

johan.lindstrom@rsnv.se 
010-219 01 51

Christopher Hoff
Brandinspektör
christopher.hoff@rsnv.se
010-219 01 23

Christian Svärd
Brandingenjör
christian.svard@rsnv.se
010-219 01 10

Önskas kontakt gällande ärenden i Ängelholm och Örkelljunga kontaktas i första hand ovanstående. Går dessa inte att nå, kontakta personerna under listan över kontakter i Helsingborg.

Stödord

Systematiskt brandskyddsarbete, brandskydd, tillsyn, internt brandskydd, utrymningsplaner, handbrandsläckare, utrymningsvägar

Brandfarliga och explosiva varor


Tommy Rydén
Brandinspektör
tommy.ryden@rsnv.se
010 -219 01 15

Christopher Hoff
Brandinspektör
christopher.hoff@rsnv.se
010-219 01 23

Christian Svärd
Brandingenjör
christian.svard@rsnv.se
010-219 01 10

Christopher Hoff
Brandinspektör
christopher.hoff@rsnv.se
010-219 01 23

Önskas kontakt gällande ärenden i Ängelholm och Örkelljunga kontaktas i första hand ovanstående. Går dessa inte att nå, kontakta personerna under listan över kontakter i Helsingborg.

Stödord

Gasol, fyrverkeri, brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor, sprängämnen

Sotning


Tommy Rydén
Brandinspektör
tommy.ryden@rsnv.se
010-219 01 15

Christian Svärd
Brandingenjör
christian.svard@rsnv.se
010-219 01 10

Stödord

Skorsten, brandskyddskontroll, Simab, imkanaler

Automatiska brandlarm


Per-Olof Nilsson
Samordnare
per-olof.nilsson@rsnv.se
010-219 01 20

Waldemar Jönsson

waldemar.jonsson@rsnv.se
070-288 74 60

Stödord

Boverket, brandskydd, vårdboenden

Olycksundersökning


Lars-Göran Bengtsson
Samordnare Olycksundersökning
lasse.bengtsson@rsnv.se

042-10 72 01

Stödord

Olycksutredning, kvalitetsäkring, uppföljning, brandförloppsutredning

Kommunikationsavdelningen


Magnus Mosén
Kommunikationsstrateg
magnus.mosen@rsnv.se
073-231 53 76

Stödord

Sociala medier, intern kommunikation, extern kommunikation, kommunikationsplan, webb, Insidan, pressinformation, pressmeddelanden, event, mässor