skip to Main Content

Om Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Olyckor kommer att inträffa. Förbundets vision är att det ska ske så sällan som möjligt samt att konsekvensen av olyckorna ska bli så lindriga som möjligt. Visionen innebär att en hög färdighet måste upprätthållas så väl i förebyggande verk­samhet som vid genomförande av räddningsin­satser och åtgärder därefter.

Förbundet ska återkommande reflektera över vilka behov samhället har av förbundet och dess verksamhet. Arbetet ska präglas av öppenhet både internt och externt. Det ska finnas en nyfikenhet på nya lösningar så att verksamheten utvecklas. Förbundet ska aktivt samverka med andra organisationer och myndigheter i syfte att underlätta arbetet med att nå visionen. I arbetet ska mervärde skapas för medborgaren.

Fokus på medborgaren

Med medborgare avses personer som bor eller vistas i kommunerna samt verksamheter och juridiska personer som bedriver verksamhet i området. Förbundet har ett tydligt lagstad­gat uppdrag och ett väl beskrivet uppdrag från medlemskommunerna i förbundsordningen. Förbundet ska dock bedrivas med en högre ambitionsnivå än lagstiftningen kräver och för­bundsordningen förevisar. Fokus i förbundets arbete ska främst vara medborgarnas behov, i de olika kommunerna.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst i siffror:

  • Omfattar cirka 190 000 invånare.
  • Yta, cirka 1086 km²
  • Operativ personal heltid 120, operativ personal deltid 80. Myndighetsutövning och administrativ personal 80, Totalt cirka 280 medarbetare
  • 4 heltidsstationer, 5 deltidsstationer samt 3 räddningsvärn.
  • Ekonomisk omslutning ca 180 mnkr.
På rsnv.se använder vi cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
Holler Box
Back To Top