skip to Main Content

Arbeta hos oss

Vi är omkring 320 anställda, varav huvuddelen är heltidsbrandmän och deltidsbrandmän. Inom RSNV arbetar också flera andra yrkesgrupper så som brandingenjörer, samordnare, tekniker och administrativ personal.

Vi eftersträvar större jämställdhet och ser gärna att kvinnor och personer med utomnordisk bakgrund väljer att arbeta hos oss. Vi annonserar alltid ut våra lediga tjänster på vår webbplats, www.rsnv.se