Adress, växelnummer etc.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Tistelgatan 6
253 75 Helsingborg

Tfn: 010-219 00 00

Fax: 042 21 47 65.

info@rsnv.se

Organisationsnr.

222000-3087

Momsreg. nr.

SE222000308701

Fakturaadress

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
222000-3087 FE54134
Box 4
737 21 Fagersta

PG-nummer: 72 82 84-1

BG-nummer: 294-9345

Frågor om sotning & tillstånd

Fråga efter handläggare för ditt ärende

010-219 00 00

Frågor om utbildning

externutbildning@rsnv.se

Frågor om automatiska brandlarm

010-219 01 20

Christer Ängehov

Förbundsdirektör

 christer.angehov@rsnv.se
010-219 01 00

Jonathan Sjöberg

Chef operativa avdelningen

 jonathan.sjoberg@rsnv.se
010-219 01 03

Fredric Hermansson

Chef förebyggandeavdelningen

 fredric.hermansson@rsnv.se
010-219 01 01

Anne Eriksson

Chef utbildningsavdelningen

 anne.eriksson@rsnv.se
0702-10 60 02

Lars Persson

Chef verksamhetsstöd

 lars.persson@rsnv.se
010-219 01 02

Lars-Göran Bengtsson

Samordnare olycksundersökning

 lasse.bengtsson@rsnv.se
070-210 72 01

Magnus Mosén

Kommunikationsstrateg

 magnus.mosen@rsnv.se
073-231 53 76

Elisabeth Harrysson

Ekonomihandläggare

 elisabeth.harrysson@rsnv.se
 070-201 08 78

Martin Rácz Granath

Testledare rullbandstester

 martin.racz@rsnv.se