skip to Main Content

Kontakt

Adress, växelnummer etc.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Tistelgatan 6
253 75 Helsingborg

Tfn: 010-219 00 00

Fax: 042 21 47 65.

info@rsnv.se

Organisationsnr.

222000-3087

Momsreg. nr.

SE222000308701

GLN nr.

7362220003081

VAN operatör

Inexchange

Fakturaadress

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
222000-3087 FE54134
Box 4
737 21 Fagersta

PG-nummer:

72 82 84-1

BG-nummer:

294-9345

Frågor om sotning & tillstånd

Fråga efter handläggare för ditt ärende

010-219 00 00

Frågor om utbildning

externutbildning@rsnv.se

Frågor om automatiska brandlarm

010-219 01 20

Kontaktpersoner

Jonathan Sjöberg

Tf. Förbundsdirektör
Chef operativa avdelningen

jonathan.sjoberg@rsnv.se
010-219 01 03

Johan Lindström

Chef förebyggandeavdelningen

johan.lindstrom@rsnv.se
010-219 01 51

Staffan Winstedt

Chef verksamhetsstöd

staffan.winstedt@rsnv.se
042-104825

Lars-Göran Bengtsson

Samordnare olycksundersökning

lasse.bengtsson@rsnv.se
070-210 72 01

Lotta Nordfors

ekonomicontroller

lotta.nordfors@rsnv.se
0706-10 53 71

Henrik Arnslätt

Kommunikationssamordnare

henrik.arnslatt@rsnv.se
073-820 74 31

Jihad Fakhrou

Testledare rullbandstester

jihad.fakhrou@rsnv.se