skip to Main Content

Media & press

Pressfrågor i samband med pågående insatser

Inre befäl på räddningscentral Bårslöv, 042-32 95 20

Samtal besvaras i den mån det är möjligt med hänsyn till pågående verksamhet.

Övriga pressfrågor

Emma Nordwall

förbundsdirektör

emma.nordwall@rsnv.se
0702-35 81 59

Henrik Arnslätt

kommunikationssamordnare

henrik.arnslatt@rsnv.se
010-219 00 19

Pressbilder

Emma Nordwall

Emma Nordwall, förbundsdirektör

Emma Nordwall

Emma Nordwall, förbundsdirektör

Henrik Arnslätt

Henrik Arnslätt, kommunikationssamordnare

Jonathan Sjöberg

Jonathan Sjöberg, operativ chef

Jonathan Sjöberg

Jonathan Sjöberg, operativ chef