skip to Main Content

Media & press

Pressfrågor i samband med pågående insatser

Inre befäl på räddningscentral Bårslöv, 042-32 95 20

Samtal besvaras i den mån det är möjligt med hänsyn till pågående verksamhet.

Övriga pressfrågor

Emma Nordwall

förbundsdirektör

emma.nordwall@rsnv.se
0702-35 81 59

Henrik Arnslätt

kommunikationssamordnare

henrik.arnslatt@rsnv.se
010-219 00 19

Pressbilder

Emma Nordwall

Emma Nordwall, förbundsdirektör

Emma Nordwall

Emma Nordwall, förbundsdirektör

Patric Nilsson, Operativ Chef RSNV

Patric Nilsson, operativ chef

Henrik Arnslätt

Henrik Arnslätt, kommunikationssamordnare