skip to Main Content

Vår organisation

Förbundsdirektör

Effektiv verksamhet och utveckling enligt den politiska inriktningen

-Verkställande chef
-Rapporterar till Direktionen
-Direkt chef över avd.cheferna och stab
-Ordförande ledningsgruppen

Förbundsledningsstab

Stödja förbundsledningen med:

-Projekt, utredningar, analys
-Krisberedskap / Civilt försvar
-HR
-Kommunikation

Förebyggande avdelningen

-Myndighetsutövning
-Utbildningsenheten
-Utredningar och projekt

Operativa avdelningen

-Tre distrikt
-RSNV-värn
-Avtalsföretagen
-Livräddarna
-Samverkan och ledning
-Utredningar och projekt
-Olycksutredning

Verksamhets-stöd

-Teknik/IT
-Fastighet
-Service
-Övningsfält

Administrativa avdelningen

-Ekonomi
-Kansli och reception