skip to Main Content

Förebyggandeavdelningen

Förebyggandeavdelningen bedrivs med fokus på både rådgivning, myndighetsutövning och samverkan. Automatlarmshanteringen säkerställer både en bra förutsättning för det operativa arbetet och är en bra förebyggande åtgärd. Den förebyggande avdelningens koppling till övriga verksamheter är självklar med avseende på att hela organisationen ska förmedla förbundets förebyggande budskap och jobba med förebyggande åtgärder. Förebyggande avdelningen kommer att fokusera i enlighet med de nationella strategierna (till exempel för att minimera antalet dödsbränder i bostad).