skip to Main Content

Operativa avdelningen

Operativa avdelningen bygger på en driftdel som hanterar beredskapen i förbundet, ledningsfunktionerna samt samverkan och ledningscentralen. I uppdraget kommer den kommunala jourcentralen att vara under utveckling för att potentiellt inrymma elva kommuners kommunala jourer. Inom den operativa avdelningen samordnas även delar av samverkan i operativa frågor i Skåne Nordväst, exempelvis gemensamma befäl. För att kunna hantera den operativa verksamhetens nuvarande ansvarsområde och framtida utökade ansvarsområde finns en stödfunktionsdel som innefattar bland annat koordinatorer och driftledare.

En viktig del i den operativa avdelningen kommer att vara att samverka med både interna avdelningar och externa aktörer i de operativa frågorna samt arbeta med den operativa utvecklingen i samverkan med den strategiska staben.