skip to Main Content

Strategisk stab

Strategiska staben ska arbeta med och säkerställa att organisationen jobbar efter teorin om ”den lärande organisationen”. Den strategiska staben ska därför också ansvara för varumärket och kvalitetssäkringen av förbundets arbete. Strategiska staben ansvarar för samordningen av utvecklingsverksamheten, men även samordning av organisationsövergripande frågor och ansvar (exempelvis insatsplaneringen som bygger på en samverkan mellan förebyggande avdelningen och operativa avdelningen samt Daedalos, som är ett organisationsövergripande verksamhetsystem). Strategiska staben ska beskriva den strategiska inriktningen för förbundets arbete och för detta krävs en delaktighet från alla avdelningar.