skip to Main Content

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd kommer att arbeta för en bra och effektiv service till förbundets verksamhet samt drift av flera verksamhetskritiska aktiviteter (till exempel fordonshanteringen och rökskyddet). Verksamhetsstöd har genom sin kundmottagning ansiktet utåt till besökande och har stor koppling till alla avdelningars verksamheter.

Verksamhetsstöd ansvarar för Räddningstjänsten Skåne Nordvästs gemensamma övningsfält och utvecklingen av densamma.

En viktig del i verksamhetsstöds arbete är även att arbeta med friskvård i förbundet samt inriktningen för att arbeta för ”friska brandmän”.