skip to Main Content

Politik

Direktionen är förbundets högsta beslutande organ och består av ledamöter från medlemskommunerna. Direktionen beslutar om bland annat övergripande mål, vision och handlingsprogram för varje mandatperiod. Här kommer du löpande att kunna hitta protokoll från direktionens möten.

2022

Protokoll Direktionen 2022-02-15

2021

Protokoll Verksamhetsplan 2022 omedelbar justering

Protokoll Handlingsprogram 2022 omedelbar justering

Protokoll Direktionen 2021-11-25

Protokoll direktionen 2021-09-30

Omedlebar justering §35

Omedelbar justering §36

Protokoll direktionen 2021-05-27

Protokoll direktionen 2021-02-16

Protokoll direktionen 2021-02-16 omedelbar justering

2020

Protokoll direktionen 2020-11-26

Protokoll direktionen 2020-11-26 omedelbar justering

Protokoll direktionen 2020-10-01

Protokollsbilaga direktionen 2020-10-01

Protokoll direktionen 2020-05-29

Protokoll direktionen 2020-02-27

2019

Protokoll direktionen 2019-11-28

Protokoll direktionen 2019-11-28 §42 Verksamhetsplan och budget 2020 med ekonomisk plan för 2021 till 2022 omedelbar justering

Protokoll direktionen 2019-09-19

Protokoll direktionen 2019-09-19 omedelbart justerat protokoll

Protokoll direktionen 2019-05-16

Protokoll direktionen 2019-05-16 omedelbart justerat protokoll

Protokoll direktionen 2019-02-14

2018

Protokoll direktionen 2018-11-28

Protokoll direktionen 2018-09-20

Protokoll direktionen 2018-09-20 Omedelbart justerad paragraf

Protokoll direktionen 2018-05-17

Protokoll direktionen 2018-02-22

2017

Protokoll direktionen 2017-11-23

Protokoll direktionen 2017-09-21

Protokoll direktionen 2017-05-19

Protokoll direktionen 2017-02-23

2016

Protokoll direktionen 2016-11-24

Protokoll direktionen 2016-09-22

Protokoll direktionen 2016-05-19

Protokoll direktionen 2016-02-25

2015

Protokoll Direktionen 2015-11-19

Protokoll Direktionen 2015-09-22 omedelbart justerad paragraf

Protokoll Direktionen 2015-09-22

Protokoll direktionen 2015-05-26

Protokoll direktionen 2015-03-26

Protokoll direktionen 2015-02-12

2014

December

Verksamhetsplan och handlingsprogram 2015 samt budget 2015 med plan ekonomisk plan 2016-2017

Tidigare

Protokoll interimsdirektionen 2013-08-28

Protokoll interimsdirektionen 2013-11-14

Protokoll Interimsdirektionen 2014-02-13

Protokoll Interimsdirektionen 2014-05-22

Protokoll interimsdirektionen 2014-10-21 omedelbart justerad paragraf

Protokoll Interimsdirektionen 2014-10-21

Protokoll interimsdirektionen 2014-11-20

Protokoll interimsdirektionen 2014-12-16