skip to Main Content

Räddningssamverkan Familjen Helsingborg

fh_logoRäddningstjänsterna i Skåne län och i nordvästra Skåne har genom flera olika avtal och överenskommelser samarbetat sedan slutet av 80-talet. Idag finns det ett avtalssamarbete mellan nio kommuner och deras räddningstjänster som benämns Räddningssamverkan Familjen Helsingborg.

Samarbetet innebär samverkan inom det operativa området; hjälp vid insatser, ledning och alarmering, räddningsdykning, sjukvårdslarm, specialresurser men också inom förebyggande arbete. Ambitionen med samverkan är att utveckla och effektivisera verksamheterna så att medborgarna i nordvästra Skåne får en ökad trygghet.

Följande organisationer ingår i samverkan:

  • Räddningstjänsten Landskrona (Landskrona och Svalövs kommuner)
  • Räddningstjänsten Höganäs
  • Räddningstjänsten Söderåsen (Klippan och Åstorps kommuner)
  • Räddningstjänsten Skåne Nordväst (Örkelljunga, Ängelholm, Bjuv och Helsingborgs kommuner)

Samverkansarbetet grundar sig på följande principer:

  • Genom samverkan stödja parterna i sin strävan att erbjuda ett likvärdigt skydd enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, samt uppnå respektive organisations mål.
  • Med gemensamma resurser och rutiner ge invånarna snabb och bra hjälp när en olycka eller allvarligt sjukdomstillstånd inträffat, oavsett när eller var inom det geografiska samverkansområdet händelsen ägt rum.
  • Utifrån respektive organisations förmåga, egna uppgifter och krav stödja kommunerna vid en svårare kris.
  • Gemensamt förstärka och utveckla skyddet mot olyckor.
  • Via ett gemensamt resursutnyttjande bidra till att hålla kostnaden nere för verksamheten.