skip to Main Content

Handlingsprogram och verksamhetsplan

Vi vill gärna att du som bor, vistas eller verkar i någon av våra medlemskommuner tycker till och ger oss dina synpunkter på handlingsprogrammet. Det är viktigt att vi får ta del av dina önskemål och förväntningar på Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Efter inkomna synpunkter från dig eller remissinstanserna kommer vi att dokumentera alla synpunkter och eventuellt omarbeta handlingsprogrammet innan det beslutas av direktionen.

Du kan lämna dina synpunkter till adressen info@rsnv.se

Verksamhetsplan och handlingsprogram 2018

Detaljbeskrivning av RSNV operativ verksamhet 2018

Detaljbeskrivning av RSNV förebyggande verksamhet 2018

Verksamhetsplan och handlingsprogram 2017

Detaljbeskrivning beredskap och räddningsinsats 2017

Detaljbeskrivning förebyggande arbete 2017

Verksamhetsplan 2016

Bilaga handlingsprogrammet förebyggande verksamhet 2016

Detaljbeskrivning räddningsinsats 2016

Risk- och sårbarhetsanalys Helsingborg 2015

Risk- och sårbarhetsanalys Ängelholm 2015

Risk- och sårbarhetsanalys Örkelljunga 2015

Vad är ett handlingsprogram?

Enligt lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 ska vi anta ett handlingsprogram som omfattar både förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammet för Räddningstjänsten Skåne Nordväst bygger på risk- och sårbarhetsanalyser från medlemskommunerna Ängelholm, Örkelljunga samt Helsingborg. Dokumenten antas av förbundets direktion inför varje nytt verksamhetsår.

Innan programmet antas ska samråd ha skett med berörda myndigheter och samverkansparter. Till handlingsprogrammet för Räddningstjänsten Skåne Nordväst, finns två underliggande dokument kopplade, som i detalj beskriver verksamheten.

 

 

På rsnv.se använder vi cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
Holler Box
Back To Top