skip to Main Content

City

På station City arbetar heltidsanställd personal. Dessa brandmän är även räddningsdykare och har ett beredskapsområde som täcker norra Skåne.

Kontakt

Postadress:

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Station City
Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg

Besöksadress:

Rännarbanan 1, Helsingborg

Resurser

1 Släckbil

1 Dykbil

Personal

1 Styrkeledare + 4 brandmän/dykare