skip to Main Content
Övning På Djupt Vatten För Att Rädda Liv

Övning på djupt vatten för att rädda liv

Denna nyhetsartikel är 6 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Vindstilla väder, en sol som glömt bort att det egentligen är höst och en klarblå himmel. Förutsättningarna var i de närmaste perfekta då Räddningstjänsten Skåne Nordväst genomförde sitt årliga dykprov i samarbete med Kustbevakningen.

Det handlar om totalt 21 brandmän som specialiserar sig på dykning inom Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Årligen görs ett prov, med bland annat ett djupdyk på 40 meters djup för samtliga dykare. Dykningen i år görs i samarbete med Kustbevakningen.

– Vårt samarbete med Kustbevakningen är unikt i Räddningstjänst-Sverige. Vi har enligt avtal gemensamma dykdagar. Räddningstjänstens årsprov är till dels för att våra dykare ska behålla och utveckla sin kompetens, men också för att utveckla och förankra vårt samarbete med Kustbevakningen. Bara en sådan sak som att lära känna varandra och känna att man pratar ”samma språk” är jätteviktigt, förklarar Christer Haraldson.

Magnus Ydhage är dykledare och håller kontakt med dykarna även ner de befinner sig under vatten. Foto: Magnus Mosén

Magnus Ydhage är dykledare och håller kontakt med dykarna även ner de befinner sig under vatten.
Foto: Magnus Mosén

Otvetydigt budskap

Han har en lång gedigen bakgrund som räddningsdykare och har ett övergripande ansvar för räddningsdykningen inom RSNV.

– Under min tid som dykare har mycket hänt vad gäller den tekniska utvecklingen. Vi har även blivit effektivare när det gäller att snabbt få på oss all utrustning när larmet går. Målet är att efter tre minuters körtid vara redo att dyka, säger Christer Haraldson.

Magnus Ydhage planerar dagen med Henrik Roosberg från Kustbevakningen. Foto: Magnus Mosén

Magnus Ydhage planerar dagen med Henrik Roosberg från Kustbevakningen.
Foto: Magnus Mosén

I mässen i Kustbevakningens miljöfartyg, innan själva dykprovet görs, pågår förberedelserna för fullt. Tobias Palm, årsprovsledare, går igenom de sista detaljerna med Magnus Ydhage, brandman och dykledare.

– Dykledaren har både ett stort ansvar och en stor frihet att leda dykinsatsen, och hans kommunikation med dykarna måste vara tydlig och kristallklar. I ett skarpt läge måste budskapet vara otvetydigt och komprimerat för att dykinsatsen ska lyckas på bästa sätt, förklarar Tobias Palm.

Väl uppe på däck är det så dags för Moltas Berg, även han årsprovsledare, och Martin Ráscz, som för dagen utgör ett av två dykpar, att genomföra sitt första dyk.

Känslan oöverträffad

Efter att ha tagit på sig sin utrustning är det dags. De bägge dykarna kliver in i en metalbur för att sedan långsamt vinschas ner under vattenytan. Snart kan de inte längre skådas med blotta ögat. Nu är det upp till dykledaren att via kommunikationsradion ge instruktioner om hur dykarna

Ett gott lagarbete är alltid a och o inom Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Foto: Magnus Mosén

Ett gott lagarbete är alltid a och o inom Räddningstjänsten Skåne Nordväst.
Foto: Magnus Mosén

ska agera i vattnet. Till hjälp finns också en särskild kameraanordning som en av dykarna har på sig. I takt med att dykarna letar sig ner mot allt djupare vatten förändras också deras röster som blir gällare och allt ljusare.

– Det beror på det ökade tryck som uppstår på när man djupdyker, förklarar Moltas Berg, när tillbaka på däck efter ett lyckat djupdyk.

Genom att regelbundet öva och repetera har Räddningstjänsten Skåne Nordväst ständig beredskap för olika typer av drunkningstillbud. Totalt rör det sig årligen om ett 20-tal tillbud.

– Det är inte alltid att insatsen faktiskt leder till en dykinsats. Men känslan när vi tack vare vår kompetens och våra resurser räddar ett människoliv är svår att överträffa, avslutar Christer Haraldson.