skip to Main Content
Samtal Från Påstridigt Företag Om Sotning

Samtal från påstridigt företag om sotning

Denna nyhetsartikel är 2 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Det förkommer samtal från ett påstridigt företag som vill utföra sotning, brandskyddskontroll och i vissa fall även kontrollera brandskyddet i hemmet. De hänvisar till att det är lagkrav och att de behöver komma snarast. Detta är inte rätt.

Det är kommunens ansvar att se till att sotning och brandskyddskontroll utförs.
I Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga är det Skorstensfejarmästarna Syd AB som har uppdraget och i Bjuv är det SIMAB. När det är dags för sotning eller brandskyddskontroll kommer detta att aviseras via post, de ringer inte för att boka tid.

Får du samtal från ett företag som vill komma för att sota eller brandskyddskontrollera din eldstad ska du tacka nej. De kommunala sotarna kommer att avisera dig när det är dags för sotning eller brandskyddskontroll och de följer de frister som är fastställda av kommunen.

När det gäller rengöring av imkanal är det inte lagstadgat. Det är dock rekommenderat att rengöra imkanalen regelbundet ändå, och då kan du välja vilket företag du vill för den tjänsten.

Har du funderingar kring sotning och brandskyddskontroll av din eldstad kan du kontakta:

Skorstensfejarmästaren Syd AB, 010-499 28 00 (Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga)

SIMAB, 042-12 20 25 (Bjuv)

Räddningstjänsten Skåne Nordväst, 010-219 00 00