skip to Main Content

Projekt, omvärld och utveckling

Räddningstjänsten Skåne Nordväst bedriver och medverkar i en mängd sociala projekt i samhället. Förbundet strävar mot att vara en av många aktörer i samhället som bidrar till den sociala hållbarheten i samhället.