skip to Main Content
Räddningschefer I Upprop Mot Fyrverkerier

Räddningschefer i upprop mot fyrverkerier

Denna nyhetsartikel är 5 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Vi har i Sverige under de senaste åren sett ett tilltagande problem med fyrverkerier, främst kring jul och nyår. Byggnader, men även räddningstjänst och polis, beskjuts med smällare och raketer. Gärningspersonerna är ofta unga vuxna och barn. Nu krävs radikala åtgärder.

– Vi får allt oftare rycka ut med anledning av raketskjutande. Det handlar om allt från skolor och idrottshallar till förskolor som beskjuts och skadas. Kostnaderna för reparation av krossade fönster och rökskadade lokaler är väldigt stora för denna typ av skadegörelse, förklarar Christer Ängehov, förbundsdirektör vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Omfattande rädsla och obehag

För allmänheten är okynnesskjutningen kring jul och nyår en källa till omfattande rädsla och obehag och ibland till direkta fysiska skador. Många, inte minst djurägare, drar sig för att röra sig ute kvälls- och nattid.

– För räddningstjänstens personal har utvecklingen inneburit en radikalt försämrad arbetsmiljö. I december har många räddningstjänster systematiskt blivit attackerade när de ryckt ut för att göra sitt jobb och polis har vid flera tillfällen tillkallas då räddningstjänst och väktare blivit beskjutna med fyrverkerier och smällare, säger Eva Lövbom, räddningschef vid Räddningstjänsten i Landskrona.

Drabbar dem som behöver hjälp

Räddningstjänsten har redan som det är ett riskfyllt uppdrag. Det är inte rimligt att man i sin yrkesutövning ska utsättas även för detta, menar Eva Lövbom.

– Att polis ska behöva tillkallas varje gång vi ska göra vårt jobb är i längden ohållbart. Insatser förhindras och fördröjs, vilket i sin tur drabbar dem som behöver vår hjälp. Detta är helt oacceptabelt, säger hon.

”Måttet är rågat”

Nu kräver hon och flera av hennes räddningschefskollegor radikala åtgärder för att komma till bukt med problemen.

– Flera räddningstjänster har under många år gjort stora samordnade insatser i samarbete med Polisen och kommunerna för att hantera problemet. Arbetet fortsätter och varje år ställs frågan om vi kan göra mera. Åtgärder vi nu ser som nödvändiga för att nå en större effekt är dels att privatpersoner måste ha tillstånd för att köpa och inneha fyrverkerier, dels att tillstånd ska krävas för all avfyring av fyrverkerier oavsett tid på året. I nuläget saknas lagstöd för detta, men det är vår förhoppning att politiken ska fatta de beslut som är nödvändiga, säger Eva Lövbom.

Christer Ängehov instämmer helt i förslagen.

– Måttet är rågat. Vi kan inte acceptera att fyrverkerier och smällare används för att beskjuta blåljuspersonal eller väktare, säger han.

Grundinställningen bör vara att man ska ha tillstånd för att få köpa, inneha och avfyra fyrverkerier och smällare. Det är den samlade bedömningen från räddningscheferna i flera större räddningstjänster i Sverige.

Läs uppropet från räddningscheferna.