skip to Main Content
Räddningstjänsten Skåne Nordväst Backar Upp #larmetgår

Räddningstjänsten Skåne Nordväst backar upp #larmetgår

Denna nyhetsartikel är 5 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Uppropet #larmetgår, som är en fortsättning på #metoo, finns till för att belysa oacceptabelt beteende mot kvinnor inom svensk räddningstjänst.

De vittnesmål som redan har kommit in visar tydligt på en sexism med allt från grova sexuella kränkningar och nedlåtande kommentar som inte hör hemma inom svensk räddningstjänst. Mer måste göras, menar Christer Ängehov, förbundsdirektör i Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

– Det som kommer fram i och med #larmetgår och #metoo visar först det första på en helt oacceptabel arbetsmiljö och ett i många avseenden orimligt samhällsklimat för kvinnor och tjejer. Det vi läser om i uppropet får helt enkelt inte förekomma, och det vore givetvis väldigt naivt att inbilla sig att inte vi inom vårt förbund har mycket kvar att jobba med. Sett ur ett längre perspektiv visar #larmetgår även att vi måste göra mycket för att få en räddningstjänst som i betydligt högre grad speglar samhället i stort. Då måste vi ha en absolut nolltolerans mot alla former av kränkande beteende. Ansvaret faller gemensamt på alla chefer inom svensk räddningstjänst, säger han.

Detta gör RSNV

  • Aktiv nolltolerans mot sexuella trakasserier oavsett form
  • Samverkan med nätverket jämställd räddningstjänst
  • Ökat engagemang i Pride festivaler
  • Större fokus på frågor som rör arbetsmiljö
  • Prideflaggan hänger uppe året runt

Till uppropet.