skip to Main Content
Räddningstjänsten Skåne Nordväst ökar Beredskapen För Corona

Räddningstjänsten Skåne Nordväst ökar beredskapen för Corona

Med anledning av Coronasituationen har vi inom räddningstjänsten stärkt vår beredskap. Vår förmåga att genomföra räddningsinsatser är att betrakta som samhällsviktig verksamhet, vilket kommer att prioriteras till förmån från vår övriga verksamhet. Detta innebär att andra verksamheter kan komma att stängas ner för att bibehålla den operativa förmågan och minska smittspridningen, t.ex. myndighetsutövning, utbildning, deltagande i arrangemang etc. Vi följer utvecklingen och de rekommendationer som ges ut av ansvariga myndigheter i Sverige.

För att minska smittspridningen kommer vi ha en mer restriktiv hållning till tjänsteresor, i myndighetsutövning, arrangemang och olika typer av möten.

Här kan du hitta information om Coronaviruset och vart du kan vända dig om du har frågor.

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information samt senaste nytt om coronaviruset samlat:

www.krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom och hur viruset smittar:

Frågor och svar om nytt coronavirus (Folkhälsomyndigheten)

På Region Skånes hemsida finns länkar och information samlat:

Information om coronaviruset (Region Skåne)

Funderar du på om du behöver kontakta vården, läs mer på:

1177.se – Vårdguiden

Har du allmänna frågor om coronavirussjukdomen Covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.