skip to Main Content
Hanteringen Av Covid-19 Hos Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Hanteringen av Covid-19 hos Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Denna nyhetsartikel är 2 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Som räddningstjänst är vi en samhällsviktig verksamhet. Vi följer råden från Region Skåne och Folkhälsomyndighetens föreskrifter, och vi tillämpar nödvändiga förhållningsregler inom organisationen för att bidra till att begränsa smittspridningen. Det kan till exempel handla om hur vi genomför övningar, hur vi utför tillsyner och vilken skyddsutrustning vi använder på larm. Allt för att det ska vara så säkert som möjligt både för oss och för dem vi hjälper.

Det innebär också att vi ställer in eller skjuter upp aktiviteter som inte bedöms som kritiska för att upprätthålla vår beredskap eller fullgöra vårt uppdrag.

Vi håller en god beredskap och man kan vara trygg med att vi rycker ut när vi behövs.

Vi vill uppmana alla till försiktighet i det här allvarliga läget och att följa myndigheternas råd och restriktioner. Vi har alla ett ansvar, och det är bara tillsammans som vi kan bromsa smittspridningen.

 

Här kan du hitta information om Coronaviruset och vart du kan vända dig om du har frågor.

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information samt senaste nytt om coronaviruset samlat:

www.krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom och hur viruset smittar:

Frågor och svar om nytt coronavirus (Folkhälsomyndigheten)

På Region Skånes hemsida finns länkar och information samlat:

Information om coronaviruset (Region Skåne)

Funderar du på om du behöver kontakta vården, läs mer på:

1177.se – Vårdguiden

Har du allmänna frågor om coronavirussjukdomen Covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.