skip to Main Content
Räddningstjänsten Skåne Nordväst ökar I NKI-mätning

Räddningstjänsten Skåne Nordväst ökar i NKI-mätning

Denna nyhetsartikel är 4 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

I SKL:s öppna jämförelser mäts årligen hur nöjda företagarna är med den kommunala servicen, inklusive brandskydd. 2017 års mätning visar på en liten ökning av nöjdheten i Helsingborg och inte minst en signifikant ökning i Örkelljunga och i Ängelholm.

NKI (Nöjd-Kund-Index) är en servicemätning som görs i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting. Nöjdheten mäts i en skala 0-100.

NKI-värdet i kategorin brandskydd hamnade i Helsingborg på 84, vilket innebär en ökning på en enhet i jämförelse med föregående år. Det genomsnittliga nationella NKI-resultatet för Brandskydd är 79, vilket gränsar till ett mycket högt betyg. Företagarna är överlag nöjda med servicen inom detta myndighetsområde, nämner SKL i sin rapport.

Förståelse för brandskydd

Örkelljunga kommun ökade rejält i jämförelse med föregående år. 2017 års resultat blev ett värde på 81, vilket är en ökning med 7 enheter. Ängelholms värde blev 79, vilket är att jämföra med värdet 71 från 2014, då Ängelholm senast deltog i kategorin i brandskydd.

– Det känns bra att vi bibehåller en stabil och stark position bland företagarna i Helsingborg och att vi dessutom ökar så starkt i Örkelljunga och i Ängelholm. Våra NKI-värden bekräftar till stora delar den bild vi har av företagarna i våra medlemskommuner. Vi upplever att det finns en hög grad av förståelse för brandskydd bland företagarna, och därmed också för vår tillsyn och myndighetsutövning. Vi kommer att fortsätta att delta i NKI, säger Johan Lindström, chef för förebyggandeavdelningen vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst.