skip to Main Content

Räddningstjänsten Skåne Nordväst ökar i NKI-mätning

I SKL:s öppna jämförelser mäts årligen hur nöjda företagarna är med den kommunala servicen, inklusive brandskydd. 2017 års mätning visar på en liten ökning av nöjdheten i Helsingborg och inte minst en signifikant ökning i Örkelljunga och i Ängelholm.

NKI (Nöjd-Kund-Index) är en servicemätning som görs i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting. Nöjdheten mäts i en skala 0-100.

NKI-värdet i kategorin brandskydd hamnade i Helsingborg på 84, vilket innebär en ökning på en enhet i jämförelse med föregående år. Det genomsnittliga nationella NKI-resultatet för Brandskydd är 79, vilket gränsar till ett mycket högt betyg. Företagarna är överlag nöjda med servicen inom detta myndighetsområde, nämner SKL i sin rapport.

Förståelse för brandskydd

Örkelljunga kommun ökade rejält i jämförelse med föregående år. 2017 års resultat blev ett värde på 81, vilket är en ökning med 7 enheter. Ängelholms värde blev 79, vilket är att jämföra med värdet 71 från 2014, då Ängelholm senast deltog i kategorin i brandskydd.

– Det känns bra att vi bibehåller en stabil och stark position bland företagarna i Helsingborg och att vi dessutom ökar så starkt i Örkelljunga och i Ängelholm. Våra NKI-värden bekräftar till stora delar den bild vi har av företagarna i våra medlemskommuner. Vi upplever att det finns en hög grad av förståelse för brandskydd bland företagarna, och därmed också för vår tillsyn och myndighetsutövning. Vi kommer att fortsätta att delta i NKI, säger Johan Lindström, chef för förebyggandeavdelningen vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

På rsnv.se använder vi cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
Holler Box
Back To Top