skip to Main Content

​Räddningstjänsten Skåne Nordväst deltar i Helsingborgs stads trygghetsdialoger

Hur trygga känner sig invånarna i Helsingborg? Vad kan bli bättre och vad kan Räddningstjänsten bidra med för att bi en räddningstjänst som är ännu bättre på att möta invånarens behov? Trygghetsdialoger är ett sätt att finna svaren.

Just nu pågår trygghetsdialoger med invånare på flera olika ställen runt om i Helsingborg. Syftet är bland annat att stadens invånare ska ge sin syn på trygghet och otrygghet i dialog med Helsingborgs stad, Polisen och Räddningstjänsten.

Dessutom kan invånare i staden lämna sina synpunkter digitalt via en karta på Helsingborg.se.

-För oss som räddningstjänst är det centralt att vara delaktiga i detta. Trygghet är givetvis ett ledord i hela vår verksamhet och det är genom dialog med invånarna vi kan utveckla vår räddningstjänst i samverkan med andra myndigheter. Dessutom är det viktigt för oss att bygga långsiktiga och varaktiga relationer med våra invånare som vi finns till för, förklarar Christer Ängehov, förbundsdirektör vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Bygga framtidens räddningstjänst för tryggare medborgare

Han menar att trygghetsdialogerna är ett sätt att bygga och utveckla en räddningstjänst för framtiden.

– Det handlar mycket om att förstå de olika behov som finns i staden, både på kort och på lång sikt. Ju bättre vi blir på att fånga upp olika behov desto bättre förutsättningar har vi att få en räddningstjänst som i ännu högre grad möter invånarnas behov. Det kan handla dels om rent operativa frågor men i minst lika hög grad handlar det om hur vi kan bli ännu bättre på att jobba förebyggande, till exempel i form av riktade projekt eller sociala engagemang i gott samarbete med andra delar i samhället, avslutar Christer Ängehov.

Läs mer på Helsingborg stads webbplats. 

På rsnv.se använder vi cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
Holler Box
Back To Top