skip to Main Content
RSNV: ”remissen Skickar Rätt Signaler”

RSNV: ”remissen skickar rätt signaler”

Denna nyhetsartikel är 4 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

I en remiss från Blåljusutredningen föreslås stärkt straffsrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner. Räddningstjänsten Skåne Nordväst ser positivt på remissen.

– I stort delar vi helt utredarens beskrivning av de problem som finns och vi anser även att de förändringar som föreslås är mycket positiva. Att dels införa ett nytt brott – blåljussabotage – och att straffet för grovt våld mot tjänsteman höjs från lägst ett år till max sex år, skickar helt rätt signaler. Införandet av brottet blåljussabotage är dessutom positivt då det likriktar skyddet för blåljusverksamhet och dess personal, säger Christer Ängehov, förbundsdirektör vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Däremot ställer sig förbundet frågande till att räddningstjänstpersonal under utryckning enligt remissen anses falla utanför skyddet för tjänsteman i myndighetsutövning

– Samtidigt ser vi förslaget om att domstolen ska se särskilt allvarligt på fall där den tilltalade med våld eller hot har angripit någon i eller med anledning av dennes yrkesutövning, som välbehövlig. Även denna komplettering skickar helt rätt signaler om att hot eller våld mot blåljuspersonal är helt oacceptabelt, avslutar Christer Ängehov.

Läs RSNV:s yttrande

Till Justitiedepartementets delbetänkande