skip to Main Content
RSNV Uppmärksammar Källkritikens Dag

RSNV uppmärksammar källkritikens dag

Denna nyhetsartikel är 4 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Källkritik, att inte tro allt man läser och hör, är livsviktigt, inte minst under kriser och extraordinära händelser. För RSNV är det i ett krisläge ytterst viktigt att den information vi delar är korrekt och säkerställd, så att du ska känna dig trygg med att dela den till vänner och bekanta på till exempel Facebook.

  • I övrigt finns det en del checkfrågor att ställa sig när det gäller information på till exempel sociala medier.
  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
  • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor.
  • Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Verkar informationen vara ”för bra för att vara sann” så är den oftast det.
  • Sök efter information som inte bara bekräftar din nuvarande ståndpunkt.

Läs mer på MSB.s webbplats.