skip to Main Content
Se över Brandskyddet I Fritidshuset

Se över brandskyddet i fritidshuset

Denna nyhetsartikel är 5 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Semester- och sommartider betyder en härlig tillvaro i sommarstugan för många. Innan du helt kopplar av och tar fram solstolen kan det vara läge att tänka till kring brandskyddet i ditt fritidshus.

Brandvarnare

Kontrollera att du har en fungerande brandvarnare. Se till att testa brandvarnaren när du kommer till ditt fritidshus efter en längre frånvaro. Testa den genom att trycka på testknappen.

Ha brandfilt och pulversläckare

För fritidshuset, liksom för bostäder i övrigt, rekommenderas vi en pulversläckare på minst 6 kilo och en brandfilt. En pulversläckare är inte känslig för frysrisk, som till exempel vatten- och skumsläckare. Pulversläckaren ska vara godkänd enligt standarden SS EN 3-7.

Kaminer, kakelugnar, öppna spisar

Har du eldstäder som kaminer, kakelugnar eller öppna spisar ska du se till att skorstenen är sotad. När du eldar i den öppna spisen, se till att det inte finns papper eller annat lättantändligt material runt den öppna spisen. En del ved sprätter gnistregn omkring sig som kan orsaka brand. Du bör ha ett spisgaller som skydd mot gnistor. Elda inte med mer bränsle än vad eldstaden är godkänd för.

(Källa brandskyddsföreningen)

Läs mer på Brandskyddsföreningens webbplats