skip to Main Content

Eldningsförbud i Skåne

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda och grilla i hela Skåne län från och med den 23 juli. Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök eller engångsgrillar. Inga dispenser kommer att medges.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök oavsett typ av bränsle
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (ej heller med stenring och vid fasta grillplatser)
  • använda pyrotekniska artiklar utomhus

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Eldningsförbudet omfattar inte:

  • Heta arbeten enligt Svenska Brandskyddsföreningen definition.
  • grillning på egen tomt, om grillen är upphöjd från marken, på säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning i tillräcklig omfattning finns tillgänglig.
  • yrkesmässig matlagning som använder öppen låga eller liknande inom fast eller tillfälligt restaurangområde, dock får matlagning enbart ske på icke brännbar yta, på säkert avstånd till brännbart material och om brandsläckningsutrustning finns tillgänglig. Släckutrustningen måste vara dimensionerad till aktuell verksamhet.

Eldningsförbudet gäller tillsvidare. Besked om när eldningsförbud inte längre gäller lämnas på Länsstyrelsen Skånes hemsida och i Sveriges Radio P4. Vi vill understryka att brandrisken kommer vara fortsatt mycket hög och att det därmed inte är fritt fram att grilla eller elda bara för att det regnar lite. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

Generella tips:

  • Var försiktig med hur du parkerar bilen (med tanke på katalysatorn) eller fimpar cigaretter
  • För svar på några vanliga frågor, se frågor och svar längre ned på sidan.

Hur mäts brandrisken?

SMHI tar fram brandriskprognoser genom FWI-modellen (Fire Weather index). Den beskriver spridningsrisk och brandbeteende i skog och mark. FWI tas fram genom att kombinera ett värde för spridningshastighet och ett för allmän fuktighet i de djupare markskikten. Värdet beror alltså bland annat på både vind, nederbörd, luftfuktighet och temperatur. FWI delas in i index mellan 1-5E där till exempel FWI 7-16 ligger i brandriskindex 3 och innebär normal brandrisk. FWI från 28 och uppåt ligger i 5E och innebär extremt stor brandrisk. I Skåne har värdena legat långt över 28 under en längre tid. På vissa ställen har vi nått toppar på 69.

Följ SMHI:s brandriskprognoser för de kommande fem dygnen härlänk till annan webbplats

Mer information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gick den 5 juli ut med ett myndighetsmeddelande till allmänheten för att varna om den extrema brandrisk som ännu råder i delar av landet. Följ utvecklingen hos MSB. https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/länk till annan webbplats

Krisinformation.se

På krisinformation.selänk till annan webbplats kan allmänheten dygnet runt få tillgång till snabb, tillförlitlig och samlad krisinformation från myndigheter och andra ansvariga aktörer. Krisinformation.se drivs av MSB.

113 13 ­– Sveriges informationsnummer

För att få aktuell information kan du ringa 113 13länk till annan webbplats.

113 13 är Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar.

Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

På rsnv.se använder vi cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
Holler Box
Back To Top