skip to Main Content
Sotning Och Brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll

Ny sotare i Ängelholms kommun.

Från och med den 1 november är det Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) som ansvarar för sotningsverksamheten i Ängelholms kommun. Sotning och brandskyddskontroll sker hos privatpersoner, i industrier och offentliga byggnader som har eldstäder eller imkanaler.
Tidigare avtal har löpt ut och den nya entreprenören för sotning och brandskyddskontroll heter Skorstensfejarmästarna Syd AB. Intervallen för sotning och brandskyddskontroll följer fastställda frister och dessa beror på vilken typ av eldstad du har och hur mycket du eldar.
Du kan läsa mer om frister och taxor på vår hemsida eller Skorstensfejarmästarna Syd AB:s hemsida. Där finns även mer information om sotning, brandskyddskontroll och egensotning.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!
Räddningstjänsten Skåne Nordväst: Tommy Rydén, 010-219 01 15, tommy.ryden@rsnv.se
Skorstensfejarmästarna Syd: Fredrik Adler, 010-499 28 03, fredrik@sotarna.com