skip to Main Content
Stridsåtgärder

Stridsåtgärder

Denna nyhetsartikel är 7 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Stridsåtgärder trädde i kraft klockan 06:00

Brandmännens Riksförbund, BRF, har tackat ’nej’ till medlarnas bud.

Den 25 maj mottog de centrala arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta ett konfliktvarsel från Brandmännens Riksförbund, BRF. Trots att förhandlingar pågått under lång tid och medlare har kallats in, har man inte lyckats komma överens om ett nytt avtal för beredskapsbrandmännen/RiB-personalen.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst tog emot BRF’s varsel den 25 maj. Överläggningar har genomförts lokalt med Brandmännens Riksförbund, för att klargöra på vilket sätt varslet påverkar räddningstjänstens verksamhet. Förenklat innebär varslet att BRF’s beredskapsbrandmän kommer fortsätta att utföra räddningstjänstuppdrag och livräddande sjukvårdsuppdrag, däremot kommer vissa andra arbetsuppgifter inte att utföras som till exempel restvärdesräddning, eftersläckning och bevakning av brandplats.

Som varslet ser ut idag kan det bli en del besvärligheter internt, däremot förväntar vi oss inga stora konsekvenser för tredje man, säger förbundsdirektör Christer Ängehov.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har brandstationer med beredskapsbrandmän i Vallåkra, Allerum, Ängelholm, Örkelljunga och Skånes Fagerhult. Cirka 80 beredskapsbrandmän omfattas av BRF’s varsel.