skip to Main Content

tabell

Volym (liter)

Brandfarlig gas

Vätskor med flampunkt högst 60 ˚C

Vätskor med flampunkt över 60 ˚C

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Yrkesmässig, vid publik verksamhet, till exempel   skolor, butiker och restauranger

Endast utomhus 60
Helt el. delvis inomhus 2

100

10 000

100

Övrig yrkesmässig, inomhus

250

500

10 000

500

Övrig yrkesmässig, utomhus eller i öppen byggnad

1 000

3 000

50 000

3 000

Ej yrkesmässig hantering

Gasol 60
Annan brandfarl. gas 10

100

10 000

100

 msblogo_liten

Tabell över tillståndsgränser (MSBFS 2013:3). Om någon av gränserna i tabellen vid något tillfälle överskrids, måste tillstånd för hantering av brandfarlig vara finnas. Om hanteringen är tillståndspliktig ska alla brandfarliga ämnen anges i ansökan.