skip to Main Content

Tillgänglighet för rsnv.se

Räddningstjänsten Skåne Nordväst står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur rsnv.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från rsnv.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.
Svarstiden är normalt 1 vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:
• skicka e-post till info@rsnv.se
• ring 010-219 00 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Vissa formulär saknar labels
  • Vissa dokument och länkar öppnas i nytt webbläsarfönster
  • Vissa videoklipp saknar förklarande text
  • Vissa bilder saknar förklarande text

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den december 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Räddningstjänsten Skåne Nordväst åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Dokument som är/blir uppladdade på rsnv.se är inte tillgänglighetsanpassade. Vi ber de som behöver anpassade dokument att kontakta oss för vidare behandling.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör i första hand digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av Räddningstjänsten Skåne Nordväst eller står under dess kontroll.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av rsnv.se

Senaste bedömningen gjordes den 2020-08-26 och är godkänd av förbundsdirektören
Webbplatsen publicerades 2015
Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-08-26