skip to Main Content
TV-programmet Kalla Faktas Inslag Om Brandens Första Offer

TV-programmet Kalla Faktas inslag om brandens första offer

Denna nyhetsartikel är 2 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Vi vet att risken att drabbas av en brand ökar med åldern, samtidigt som allt fler äldre bor kvar hemma längre. TV4:s Kalla fakta lyfter problematiken i ett avsnitt om ”Brandens första offer” och ifrågasätter vem som egentligen har ansvaret för brandsäkerheten.

Många som drabbas är kända av myndigheterna sedan tidigare och har ofta hjälp i hemmet och/eller trygghetslarm.
Det finns flera sätt att skydda sig mot bränder, och det är extra viktigt att de som är särskilt riskutsatta har ett förstärkt brandskydd.
Vi inom RSNV arbetar aktivt för att tillsammans med våra medlemskommuner få till olika varianter av individanpassat brandskydd hos våra äldre.

Se vår informationsfilm kring hur vi lyckats få till ett koncept med socialtjänsten i Örkelljunga kommun. Vi ser dock att trygghetsskapande åtgärder behövs i mycket större utsträckning för att skydda de som löper störst risk att drabbas.

Se vår informationsfilm här