skip to Main Content

Din bror

Din Bror är ett projekt med samtalsgrupper för unga pojkar, ett samarbete mellan socialförvaltningen och räddningstjänsten. Den primära målgruppen är pojkar på högstadiet. Genom att skapa ett tryggt forum att diskutera olika frågor ges möjligheter för pojkarna att utvecklas som individer.

Medverkan i projektet beror inte på att pojkarna anses ha någon form av problematik utan ska istället ses som en möjlighet för pojkarna att utveckla sin reflektionsförmåga och självkänsla och därmed stärkas.

Arbetsmetoden som används i projektet tar utgångspunkt i det salutogena synsättet som fokuserar på det friska och möjligheterna hos en individ. Utifrån denna syn har ett förhållningssätt utvecklats som lägger stor vikt vid att samtalsledarna ska skapa en relation till pojkarna.  En trygg relation är en förutsättning ett tryggt forum. Gruppen träffas en gång i veckan under en termin.

På rsnv.se använder vi cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
Holler Box
Back To Top