skip to Main Content
Ungdomar Skapar Förståelse För Blåljusyrkena

Ungdomar skapar förståelse för blåljusyrkena

Denna nyhetsartikel är 6 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Under december månad inleder ambassadörsungdomar från MBU – Människan bakom uniformen – ett samarbete med hem för ensamkommande i Helsingborg. Fokus ligger bland annat på brandsäkerhet men också på att skapa ökad förståelse för hur blåljusyrkena fungerar i Sverige.

Konceptet, som helt har tagits fram av MBU-ungdomarna, bygger bland annat på att information och kunskap ibland ta emot bättre när den förmedlas ungdomar emellan.

– Vi tror att det ger en annan effekt. När det till exempel gäller brandsäkerhet tror vi att informationen fäster på ett annat sätt när den kommer från ungdomar i samma ålder som man lättare kan relatera till, förklarar Linda Hili, ledare vid MBU.

Det är en mängd teman som tas upp under en workshop. Mycket handlar om att förmedla kunskap och förståelse som för många svenska ungdomar är mer eller mindre givna.

Andra erfarenheter av uniformsyrket

– Väldigt många av de ensamkommande barnen har helt andra erfarenheter av polis och andra uniformsyrken. Man kan till exempel ha med sig erfarenheter av att polisen är korrupt och gör lite som den vill mot människor. Att förklara att polisen i Sverige finns till för att hjälpa alla och att den måste följa en mängd lagar och regler är givetvis väldigt viktigt, fortsätter Linda Hili.

Andra betydligt mer jordnära ämnen kommer att tas upp. Som till exempel brandsäkerhet, men också hur det funkar när man ringer SOS. Ungdomarna kommer även att lära ut HLR och första hjälpen.

– Det kan handla om så enkla saker som att man kan ringa 112 utan SIM-kort eller utan pengar på kortet. Även momentet om brandsäkerhet brukar vara en aha-upplevelse för många. Många brukar bli förvånande över hur otroligt snabbt en brand kan sprida sig. Det leder till en ökad förståelse för varför till exempel det är livsviktigt att ha en fungerande brandvarnare, säger Linda Hili.

Fakta om MBU

Människan bakom uniformen (MBU) är ett samarbete mellan Helsingborgs stad och polisen som riktar sig till ungdomar mellan 15-20 år. MBU är ett utbildningsprojekt som ger deltagarna insyn och förståelse för samhällsstödjande yrken som polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård och socialtjänst. Personal inom de olika yrkena får samtidigt en chans att lära känna ungdomarna. En kväll i veckan, under tio veckor, får deltagarna tillsammans med personal från de olika yrkena prova på delar av deras arbetsuppgifter och vardag.

Foto: Tom Landgren