skip to Main Content

Kemutbildning

Kemikaliehantering kan påverka människor, egendom och miljön negativt. Ett tillbud hindras från att bli en olycka genom kunskap, rutiner och beredskap. Hos oss på Brandorama kan ni få kunskapen och förutsättningarna för att skapa rutiner samt beredskap kring de ämnen ni hanterar i dag.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med kyl- och frysanläggningar med ammoniak. Som till exempel planerare, projektörer, ägare, brukare, installationspersonal, servicepersonal samt drift- och underhållspersonal.

Innehåll

Vi genomför denna utbildning i samarbete med Kyltekniska föreningen (The Swedish Society of Refrigeration) och Ammonia Partnership. Kursen är både teoretisk och praktisk. Under praktiken övar vi med skarp ammoniak och skyddar oss med gasmasker. Kursen ger en god insikt i ammoniakens egenskaper och hur ett läckage kan förhindras och hur du praktiskt ska agera för att skademinimera om en olycka ändå skulle inträffa. Kursen är åtta timmar lång och ett utbildningstillfälle tar 20 deltagare. Anmälan görs genom admin@kyltekniska.se