skip to Main Content

Sjukvårdsutbildningar

I Sverige drabbas ca 5000 människor årligen av plötsligt oväntat hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa överlever ca 500 stycken. Utöver detta skadas många människor varje dag i olika typer av olyckor runt om i Sverige.
Räddningstjänsten Skåne Nordväst vill att fler människor skall ha kunskaper för att hjälpa andra som skadas till följd av sjukdomsfall och olyckor och på så sätt rädda liv.

Sjukvårdsutbildning vuxen

Innehåll

I vår sjukvårdsutbildning får du lära dig att känna igen ett hjärtstopp, utföra hjärt- och lungräddning på vuxna (Vuxen-HLR), åtgärda ett luftvägsstopp och att använda en hjärtstartare.
Vi lär dig också att känna igen några vanliga sjukdomstillstånd och utföra första hjälpen vid olyckor och sjukdomsfall.
Kursen leds av en utbildad instruktör och enligt riktlinjerna från Svenska rådet för hjärt- och lungräddning.

Tid

3 timmar

Max antal deltagare

12 st

Pris

7 600kr per grupp exkl. moms

Hjärt- och lungräddning för barn (Barn-HLR)

Innehåll

I vår HLR-utbildning för barn får du lära dig att känna igen ett hjärtstopp på ett barn, utföra hjärt- och lungräddning (Barn-HLR), åtgärda ett luftvägsstopp och att använda en hjärtstartare.

Kursen leds av en utbildad instruktör och enligt riktlinjerna från Svenska rådet för hjärt- och lungräddning.

Tid

1,5 timme

Max antal deltagare

8 st

Pris

5 500kr per grupp exkl. moms