skip to Main Content
Utställning Av Kommunens Plan För Räddningsinsatser

Utställning av kommunens plan för räddningsinsatser

Denna nyhetsartikel är 5 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Krav på att kommunen skall upprätta en plan för räddningsinsats kommer som följd av att det aktuella företaget omfattas av de krav som ställs enligt lag (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Syftet med denna lag är att förebygga och begränsa följderna av sådana olyckor för människors hälsa och miljö.

De företag som nu avses är:

  • Kemira Kemi AB, Helsingborg
  • Interlink Logistik AB, Helsingborg
  • Preem Petroleum AB, Helsingborg
  • Nordic Storage AB, Helsingborg
  • Logicator AB, Helsingborg
  • Lennart Månsson International AB (LMI AB), Helsingborg

 Enligt 3 kap. 6 § i förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor finns krav på att allmänheten på lämpligt sätt ska få möjlighet att lämna synpunkter på kommunens plan för räddningsinsatser.

 Du har möjlighet att lämna dina synpunkter på kommunal plan för räddningsinsats till info@rsnv.se  senast den 31 mars 2017. Dina synpunkter kommer att beaktas och bedömas med avseende på behovet av att revidera planen. Efter utställning och eventuella revideringar kommer planen att antas i förbundets politiska direktion.

Ladda ner kommunal plan för räddningsinsats

Vid frågor kontakta: Fredric Hermansson, 010-219 01 01