skip to Main Content
Vad är Viktigt För Dig När Det Gäller Sotning Och Brandskyddskontroll?

Vad är viktigt för dig när det gäller sotning och brandskyddskontroll?

Denna nyhetsartikel är 1 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Sotning och brandskyddskontroll ska göras på alla eldstäder och även imkanaler i storkök. Det är många som berörs och då och då får vi synpunkter från er om saker som kan förbättras i vårt avtal. Nu ska vi göra en ny upphandling.

Vi vill att upphandlingen ska ge oss bra kvalitet till bra pris. Men vad är bra kvalitet för dig?
Det kan handla om allt från kortare tidsintervall i aviseringen, ny teknik eller att sotning och brandskyddskontroll genomförs vid samma besök.

Hör av dig med dina synpunkter här eller maila till sotning@rsnv.se