skip to Main Content

Frågor och svar om brandskydd i hemmet och på fritiden

Måste jag ha brandvarnare i hemmet?

Ja, absolut.

Det absolut viktigaste för ett brandsäkert hem är att du har minst en fungerande brandvarnare. Räddningstjänsten rekommenderar fungerande brandvarnare på samtliga våningsplan och en brandvarnare i varje rum där personer sover.

Det är viktigt att regelbundet testa brandvarnaren, gärna en gång i månaden. Du kan använda dig av en SMS-tjänst som påminner dig när det är dags att testa brandvarnaren. Till SMS-tjänsten

Läs mer om brandvarnare. 

Vem ansvarar för att sätta upp brandvarnare där jag bor?

Tumregeln är att den som äger huset sätter upp brandvarnare. Du har sedan själv ansvar för att brandvarnaren fungerar. Du måste testa brandvarnaren regelbundet.

Vad gör jag om det börjar brinna hos mig eller en granne?

Om det börjar brinna hos din granne eller hos någon annan i ditt bostadshus ska du alltid stanna inne i din lägenhet. Det är livsfarligt att gå ut i ett rökfyllt trapphus. Ring 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Om du går ut i ett rökfyllt trapphus finns allvarlig risk att du skadas eller till och med omkommer (det har inträffat flera tragiska dödsfall av detta slag i Sverige). Brandröken i trapphuset kan vara mycket giftig. Röken kan göra att man blir medvetslös, att man får svårt att orientera sig eller att man blir ”förgiftad” och av den anledningen inte klarar att ta sig hela vägen ut till det fria.

Brinner det i din lägenhet eller i ditt hus – ta dig ut och stäng ytterdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Läs mer om vad vad du kan göra om det börjar brinna. 

Vilken typ av brand är vanligast i hemmet?

Spisbrand är är den vanligaste brandorsaken i hemmet. Det är lätt att glömma en spisplatta påslagen om till exempel telefonen ringer eller någon knackar på dörren. Lämna aldrig köket om något kokar på spisen.

Om det trots allt skulle börja brinna:

  • Släck brinnande matfett med ett lock eller en plåt.
  • Försök aldrig släcka en sådan brand med vatten.
  • Dra undan kastrullen och stäng av plattan.
  • Låt stå en stund så minskar risken att elden tar sig igen.

Vi rekommenderar spisvakt för alla hem.

Vad är en spisvakt?

Många bränder startar på spisen. Det är lätt att glömma en spisplatta påslagen om till exempel telefonen ringer eller någon knackar på dörren. Lämna aldrig köket om något kokar på spisen.

En spisvakt är en apparat som hjälper dig att övervaka spisen. Vid risk för brand påkallar den din uppmärksamhet eller bryter elförsörjningen till spisen innan en brand hinner uppstå. Spisvakten är ofta diskret utformad för att synas så lite som möjligt i köket och kräver inte mycket utrymme. En godtagbar spisvakt skiljer sig från en spistimer på så sätt att den utöver att enbart bryta strömmen efter en viss förinställd tid också kan detektera brandfara på andra sätt.

I april 2015 antogs den svenska versionen av EU-standarden EN50615 för spisvakter.

Se till att den spisvakt du köper har denna märkning. Då kan du vara säker på att du har köpt en bra spisvakt som fungerar.

Hur mycket gasol får jag hemma?

Det beror lite på.

I en bostad får endast gasol för det egna behovet förvaras. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv. I bostaden får också aerosolbehållare och engångsbehållare förvaras. Annan brandfarlig gas (t.ex. acetylen) får endast förvaras i ett utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Är behovet större än 60 liter gasol eller 5 liter annan brandfarlig gas måste tillstånd sökas hos kommunen.

Maximal behållarstorlek är 5 liter för bostäder i flerbostadshus.

Läs mer om vad som gäller i ett faktablad från MSB.

När ska jag ringa 112?

När ska jag ringa 112? 112 är ett nödnummer du ska bara ringa om du behöver akut hjälp. Till exempel om du eller någon i din närhet råkar ut för bränder, akut sjukdom, trafikolyckor eller våldsbrott.

Det finns flera andra nummer att ringa när du behöver hjälp eller information när läget inte är akut.

1177
Sjukvårdsrådgivning via telefon

114 14
Polisens nummer för icke-akuta händelser

113 13
Informationsnummer vid olyckor och kriser

116 000
EU-gemensamt nummer för att anmäla försvunna barn

Hur lång tid tar det innan hjälpen kommer?

Det tar olika långt tid för räddningstjänsten att komma fram. Det beror på att vi bor olika långt från brandstationen. Bor du i en stad kommer hjälpen inom cirka 10 minuter. I mindre samhällen dröjer det längre i och med att det ofta är längre till närmaste brandstation.

Hur lång tid tar det innan brandmännen är på väg från det att larmet går?

Från det att larmet går till en heltidsstation ska det gå högst 90 sekunder innan styrkan är på väg. För en deltidsstation gäller att styrkan ska vara på väg från stationen inom 6 minuter.

Kan jag ringa 112 även om pengarna på mobilens kontantkort är slut?

Du kan ringa 112 från mobiltelefon även om kontantkortet är slut. Du behöver inte heller använda något riktnummer när du ringer 112!

Vad betyder eldningsförbud?

Generellt eldningsförbud råder vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) eller E (extremt stor brandrisk). Du kan följa den aktuella brandriskprognosen här på Räddningstjänstens webbplats. Brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat – marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torr. Om du gör upp eld när det är eldningsförbud kan du få böter. Även om det är eldningsförbud kan du använda din grill med grillkol i trädgården. Det går också bra att använda grillplatserna som finns på flera håll i kommunerna. När du eldar i naturen måste du se till att elden inte kan spridas.

Under tidsperioden 1 april – 31 oktober uppdateras brandriskprognosen dagligen. Under övrig tid sker uppdatering endast vid extrema väderförhållanden med ihållande torka.

Till brandriskprognosen.

Vad betyder VMA?

Varnings- och informationssystemet – Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. Lär dig vad utomhussignalen betyder.

Varning utomhus kan i princip ske i alla tätorter med mer än 1 000 invånare samt inom särskilda områden runt våra kärnkraftverk. För detta system finns cirka 4 500 ljudsändare installerade. De kan användas för varning vid alla typer av faror och då sänds signalen ”Viktigt Meddelande” som följs av information i radio och TV.

Utomhusvarningssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Utrustningen i utomhusvarningssystemet ägs av staten och kommunerna är användare och ansvarar också för drift och underhåll. Utrustningen sitter ofta på hustak.

Sedan den 1 september 2014 kan du bli automatiskt uppringd och få ett inspelat talmeddelande på din fasta telefon, ifall ett VMA är utfärdat i området. Sedan den 1 februari 2015 är att du kan få ett SMS till din mobiltelefon, om den är registrerad på en adress i ett område där något inträffar.

Läs mer om VMA.