skip to Main Content
Vi är Den Nya Räddningstjänsten I Nordvästra Skåne

Vi är den nya räddningstjänsten i nordvästra Skåne

Denna nyhetsartikel är 8 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Hej

och välkommen till en ny räddningstjänst och vår hemsida.
Den första januari 2015 startar Räddningstjänsten Skåne Nordväst, RSNV, sin verksamhet. RSNV är en sammanslagning av Örkelljunga, Ängelholm och Helsingborgs räddningstjänster till en organisation. Hela idén med RSNV är att möta framtida risker, jobba för en ökad trygghet och bli en modern räddningstjänst för Er.

Hemsidan är en av många vägar för oss att kommunicera om hur vi tillsammans ska öka tryggheten för dig som bor, verkar och vistas i våra kommuner. Jag vill att hemsidan ska vara en naturlig plats för dig att söka information, få tips men även ge oss idéer och feedback på hur vi ska utveckla vår verksamhet och öka tryggheten i våra kommuner.

Vår vision är: Olyckorna ska vara få och små! Visionen kan vi bara uppnå om vi jobbar tillsammans!

Mer information om förbundet hittar ni under rubriken ”Om förbundet”

Åter igen, välkomna hit!

Med vänliga hälsningar,

Christer Ängehov 
Förbundsdirektör/Räddningschef
Räddningstjänsten Skåne Nordväst