skip to Main Content
Vilka Karriärråd Ger Biträdande Förbundsdirektör Emma Nordwall Unga Kvinnor?

Vilka karriärråd ger biträdande förbundsdirektör Emma Nordwall unga kvinnor?

Denna nyhetsartikel är 5 år gammal, tänk på att innehållet kan vara inaktuellt.

Vi uppmärksammar internationella kvinnodagen genom att Emma Nordwall, biträdande förbundsdirektör vid RSNV, ger sina tre bästa råd för unga kvinnor i karriären. Räddningstjänsten, och samhället i stort, behöver göra mer för att öka jämställdheten. Ett sätt är att lyfta fram förebilder och goda exempel.

1. Förvänta dig inga lätta vägar och förlita dig inte på turen. Tur gynnar bara den förberedda. Var beredd att arbeta för det du vill uppnå, det gör alla som vill uppnå något (män som kvinnor).

2. Tro på din egen förmåga att lära dig, även om du från början inte vet hur du ska göra. Säg ja till möjligheter och ta dig tid att lära dig sedan om det behövs. Säg bara inte nej och ge aldrig upp.

3. Arbeta med hjärta och hjärna. Var ärlig mot dig själv och din omgivning och grunda ditt arbete i dina egna värderingar. Om du försöker vara någon annan än dig själv och förmedlar andras värderingar kommer du aldrig att framstå som trovärdig.