skip to Main Content

Vård- och omsorgsförvaltningen Helsingborg

Denna sida är avsedd för Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs kommun. Om du tillhör en annan organisation, kanske du hittar vad du söker på den här sidan. Om inte, är du välkommen att höra av dig på 010-219 00 00 eller info@rsnv.se.

Anmälan om ny eller förändrad verksamhet

En anmälan lämnas till räddningstjänsten när

  • en ny verksamhet startar eller flyttar
  • det sker en större förändring i en befintlig verksamhet
  • räddningstjänsten bett om det

Klicka här för att komma till anmälan.