skip to Main Content

Brandsäkerhet i hemmet

Många bränder startar för att vi begår misstag som hänger ihop med att vi glömmer, stressar eller helt enkelt tänker på något annat. Många gånger handlar det om okunskap som gör att människor handlar fel. Det vanligaste är att bostadsbränder sker i samband med att vi lagar mat eller för att vi använder husets eldstad, till exempel kamin och öppen spis.

Ett bra brandskydd börjar med att du vet vilka risker som finns och att du agerar utifrån den kunskapen. Du kan påverka att risken inte utvecklas till en olycka. Du kan hindra branden.

Gör så här om det börjar brinna:

  • Rädda först dem som är i livsfara, men utsätt inte dig själv för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Därför måste du ner under röken. Nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Om du känner på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen.
  • Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
  • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden inte på lågorna.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas. Men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

Läs mer om brand i hemmet på Brandskyddsföreningens webbplats.

Brand på spisen

Om du upptäcker att kastrullens innehåll har börjat brinna släcker du snabbast genom att lägga på locket. Släck aldrig en brand på spisen med vatten. Brinnande fett riskerar att slungas omkring på ett explosionsartat sätt. Om branden på spisen är mera omfattande är brandfilten ett bra hjälpmedel.  Om branden redan spridit sig upp till köksfläkten måste du använda brandsläckaren. Läs mer om olika typer av släckutrustning. 

Brand i möbler eller gardiner

Om det börjat brinna i en soffa eller ett bord är brandfilten ett bra hjälpmedel. Är branden mera omfattande kan du använda handbrandsläckaren. En brand i en gardin upplevs som stor, men blir mindre och mer lätthanterlig om du drar ner den på golvet. Släck den med brandfilten eller vatten.

Brand i kläder

Om det brinner i någons kläder gäller det att handla snabbt.

  • Lägg snabbt ner personen på marken.
  • Kväv branden med en brandfilt eller vad som finns tillhands.
  • Lägg på brandfilten från huvudet och neråt så att lågorna inte slår upp mot personens ansikte.

Om det brinner i dina egna kläder bör du slänga dig ner på marken, rulla runt och skydda ansiktet.