skip to Main Content

Heltidsbrandman

På station Ängelholm, Berga (HBG), City (HBG) och Bårslöv (HBG) arbetar heltidsanställda brandmän. En heltidsbrandman i operativ utryckningstjänst arbetar i huvudsak med att förbereda sig genom utbildning, övning, övrig kompetensutveckling och att genomföra räddningsinsatser vid bränder och olyckor. Därutöver arbetar man med förebyggande brandskydd gentemot samhället och medborgaren genom information, utbildning och uppsökande verksamhet såväl före som efter en inträffad händelse.

Som brandmans Räddningstjänsten Skåne Nordväst arbetar du i huvudsak 42 tim/vecka i skifttjänstgöring vilket innebär att arbetstiden är förlagd till både dag, natt och dygn.

Utvecklingsmöjligheter

Som brandman hos RSNV finns det många möjligheter att utvecklas inom tjänsten. Vissa brandmän kombinerar utryckningstjänsten med arbete på dagtid då vår personal kan få göra tillsyner, arbeta med utbildning eller vidareutveckla och vårda materiel och fordon. Inom det operativa området kan man gå vidare till en arbetsledande roll genom kompetensutbildning till befäl.

Hur blir man heltidsbrandman hos Räddningstjänsten Skåne Nordväst?

För att bli heltidsbrandman hos oss ska du ha gått MSB:s SMO-utbildning, två år med betyget godkänd alternativt likvärdig räddningstjänstutbildning med betyget godkänd eller RiB-utbildning med minst två års erfarenhet på 100% som heltidsbrandman.

Som brandman vid RSNV ska du ha en öppen personlighet, god social kompetens, intresse av att arbeta med människor, förmåga att arbeta i grupp, initiativförmåga, intresse av att lära och utveckla dig samt ett praktiskt handlag. Du måste också ha en god fysik och en god förmåga att bedöma samt att fatta beslut i olika situationer.

Utöver detta ska du ha:

  • Simkunnighet enligt guldbojen (Svenska livräddningssällskapet)
  • B-körkort (Vid tillsvidareanställning ska man inom sex månader ifrån anställningsdagen uppvisa C-kort.)
  • Genomfört rullbandstest för nyanställning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter för medicinska kontroller i arbetslivet, lägst 250W. (Se lista över testställen på MSB:s hemsida)
  • En god fysik som bl.a. testas enligt storstadsmodellen.