skip to Main Content

Skånes Fagerhult

I Skånes Fagerhult arbetar deltidsanställd personal. Dessa personer har ett ordinarie arbete men rycker in vid larm de veckor man har beredskap.

Kontakt

Postadress:

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Station Skånes Fagerhult
Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg

Besöksadress:

Strandvägen 5, Skånes Fagerhult

Läs mer om hur det är att vara deltidsbrandman och gör en spontanansökan. 

Resurser

1 Släckbil

1 Tankbil

1 Båt

1 Befälsbil

1 ATW (Terrängfordon)

Personal

1 Styrkeledare + 4 brandmän